Asyladvokat Stockholm

Hjälp när du behöver den | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Om oss

Stor kunskap och stort engagemang

Vi på advokatfirman Salmi & Partners är specialiserade på frågor som rör asyl och migration och vi har genom åren hjälpt flera klienter till ett lyckligt liv i Sverige. Vi behandlar varje ärende med stor omsorg och noggrannhet. Kontaktar du oss så är vår målsättning att ditt ärende ska utvärderas på ett korrekt sätt; alla detaljer och alla faktorer ska komma fram och du och din familj ska få en rättvis bedömning.

Vi ser till att du får ett personligt stöd genom hela processen och vi kan givetvis bistå dig som ditt offentliga biträde om du så önskar.  Du kommer att få en stor kunskap, en djup erfarenhet och ett stort engagemang om du vänder dig till oss för ditt ärende.

Välkommen att kontakta oss för en initial genomgång och utvärdering av ditt ärende.

juridik

 

Hjälp med asyl och migration - första samtalet gratis!